تغییرات اخیر زمانبندی ، انتخاب رشته و شرایط آزمون SAT و YOS

نوشته‌های اخیر

دسته‌ها

یکی از  70.000 دانشجویی باشید که ترکیه را به عنوان مقصدی برای آینده تحصیلی خود انتخاب کرده اند.

شما میتوانید از طریق فرم زیر با سات یوس آکادمی در ارتباط باشید.