1. مرحله اول تکمیل فرم ثبت نام

از حسن انتخاب و اعتماد شما برای حضور در خانواده بزرگ SATYOS AKADEMI سپاس گزاریم.

برای دوره های زبان ترکی یا انگلیسی نیازی به دیپلم یا مدرک مشابه نبوده که درصورت تغییرات شرایط از طریق سات یوس اکادمی به اطلاع شما خواهد رسید.

بخش ثبت نام