1. شرایط اولیه

دارا بودن دیپلم دبیرستان برای کورس های SAT و YOS که در هر مورد به صورت مفصل توضیح داده شده و علاوه بر آن دانشجو بایدشرایط اخلاقی و رفتاری مورد نظر آکادمی را داشته باشد.

برای دوره های زبان ترکی یا انگلیسی نیازی به دیپلم یا مدرک مشابه نبوده که درصورت تغییرات شرایط از طریق سات یوس اکادمی به اطلاع شما خواهد رسید.

بررسی دوره

2. بررسی دوره

دانش آموز باید با توجه به شرایط تحصیلی و سنی و هدف خود دوره را انتخاب کند که سات یوس آکادمی و نمایندگان آکادمی آماده مشاوره به شما درخصوص انتخاب دوره با بررسی شرایط شما هستند.

** داوطلبانی که از ایران قصد تحصیل در ترکیه را دارند ، نماینده آکادمی در ایران ، هولدینگ اریکه (موسسه مهاجرت پندار اریکه) جهت امور پیش پیش ثبت نام و مشاوره آماده سرویس دهی به هموطنان است.

پیش ثبت نام

3. پیش ثبت نام

پیش ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق وبسایت اکادمی صورت میگیرد.

برای پیش ثبت نام آنلاین می توانید از فرمی که در انتهای صفحه قرار گرفته استفاده کنید یا با نماینده آکادمی در کشور خود تماس بگیرید.

ورود به آکادمی

4. ورود به آکادمی

بعد از پیش ثبت نام و تائیر شرایط شما توسط آکادمی ، تقریبا در کشور خودتان کاری باقی نمانده ، به کشور ترکیه سفر کنید بقیه امور در ترکیه از هنگام ورود به فرودگاه سات یوس آکادمی در کنار شما خواهد بود.

بعد از اتمام فرایند ثبت نام یا پیش ثبت نام ، شرایط سفر و هماهنگی های لازم جهت آسودگی خاطر شما انجام خواهد گرفت.

پیش ثبت نام !

یکی از 70.000 دانشجویی باشید که ترکیه را مقصد مطمئن خود جهت آینده تحصیلی انتخاب کرده اند …

سات یوس آکادمی ، یا بهترین یا هیچ …